Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují, jaká data o zákaznících jsou sbírána, a jakým způsobem je s nimi nakládáno.

Zpracování osobních údajů

1. Majitelem a provozovatelem těchto webových stránek a zároveň zpracovatelem osobních údajů (dále jen zpracovatel) je Ing. Aneta Baklová, Ph.D., se sídlem v ulici Marie Cibulkové 1177/10, Praha 4, 140 00, osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku, IČ 88181421. Osoba je dále registrovaná na Úřadě pro ochranu osobních údajů.
2. Zpracovatel tímto prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR v oblasti ochrany osobních údajů.
3. Odesláním objednávky e-mailem či při platbě online na tomto webu souhlasíte, jakožto poskytovatel osobních údajů (dále jen poskytovatel), se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 95/46/ES (GDPR). Souhlas udělujete na dobu neurčitou ode dne jeho udělení.
4. Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, e-mail, telefon a adresa, tedy údaje nezbytné k plnění služby.
5. Zpracovatel prohlašuje, že k osobním údajům nemají přístup jím nepověřené osoby.
6. akožto poskytovatel osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jste zpracovateli poskytli.
7. Zároveň máte právo na úpravu či vymazání svých osobních údajů. Stačí odeslat žádost na b@klart.cz. Text žádosti k vymazání musí jasně vyjadřovat požadavek na vymazání osobních údajů z databáze a z dalšího zpracování.

Využití, ochrana a doba uložení osobních údajů

1. Osobní údaje poskytnuté poskytovatelem jsou využívány výhradně pro výkon objednané služby (fakturace, odeslání objednávky). Zásady ochrany osobních údajů našeho fakturačního systému Fakturoid najdete zde, bezpečnostní zásady pak tady. Fakturoid s.r.o. neposkytuje data třetím stranám.
2. Osobní údaje nejsou využívány k posílání jakýchkoliv nabídek nebo newsletterů, pouze pro osobní komunikaci za účelem konkretizace objednávky.
3. Návštěvnost webových stránek je sledována pomocí webu Toplist.cz, všechna data jsou automaticky po 5 dnech smazána.
4. Osobní údaje jsou zaheslovány, přístup k zařízení je chráněn bezpečnostními systémy.
5. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání účinků práv a povinností ze zakázky a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.


Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2020. Vyhrazuji si právo je dále upravovat.

Facebook
YouTube
Instagram